โรคตับแข็ง (Cirrhosis) ทำไมถึงมีอัตราการเสียชีวิตสูง?

โรคตับแข็ง (Cirrhosis) เป็นโรคที่เนื้อตับเกิดความเสียหายเกิดเป็นแผลเป็นที่ไม่สามารถรักษาได้ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของตับลดลง และยังเป็นโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเป็นมะเร็งตับค่อนข้างสูงอย่างมาก

wi_seo

September 1, 2022

บำบัดผู้ป่วยโรคตับแข็ง (Cirrhosis) ด้วยวิธีทางธรรมชาติ

โรคตับแข็ง (Cirrhosis) เป็นโรคที่อาการป่วยค่อนข้างรุนแรงไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การรักษาผู้ป่วยจึงมีการรักษาไปตามอาการของผู้ป่วยเพื่อลดความรุนแรงของการป่วย และลดการเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้น

wi_seo

September 1, 2022

โรคตับแข็ง (Cirrhosis) ผลกระทบระยะยาวจากการดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อมีการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเกินไปและดื่มเป็นระยะเวลานานย่อมส่งผลเสียต่อตับ และโรคที่ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดเป็นคือ โรคตับแข็ง (Cirrhosis) ซึ่งเป็นภาวะที่ตับเกิดรอยแผลเป็นที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

wi_seo

August 31, 2022

“ไวรัสตับอักเสบเอ” ภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิต

ไวรัสตับอักเสบเอ เป็นภาวะที่ตับเกิดการอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าไวรัสตับอักเสบเอ (HAV) ที่มีการแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสผู้ติดเชื้อ การดื่มน้ำ และการทานอาหาร

wi_seo

August 31, 2022

เคล็ด (ไม่) ลับอาหารเพื่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงไขมันพอกตับ (Fatty liver)

อาหาร คือ สิ่งที่มนุษย์บริโภคเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตมนุษย์ แต่ถ้าทานไม่เลือกก็จะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ได้

wi_seo

August 31, 2022

สัญญาณเตือนจากร่างกายที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งตับ (Liver cancer)

โรคมะเร็งตับ เป็นโรคที่เซลล์ตับมีการเติบโตผิดปกติจนกลายเป็นเนื้อร้ายที่มีลักษณะเป็นก้อน โรคมะเร็งตับเป็นโรคมะเร็งที่พบและเสียชีวิตมากที่สุดในไทย

wi_seo

August 31, 2022

พฤติกรรมอันตรายที่เสี่ยงต่อโรคไขมันพอกตับ (Fatty liver)

โรคไขมันพอกตับ (Fatty liver) เป็นภาวะที่ตับมีไขมันส่วนเกินมากผิดปกติ โรคนี้พบได้ทุกเพศและทุกวัยแต่จะเริ่มพบในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันพอกตับจะรู้สึกไม่สบายตัวและไม่อยากอาหาร

wi_seo

August 31, 2022

วิธีดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคตับแข็ง (Cirrhosis)

โรคตับแข็ง (Cirrhosis) เป็นภาวะที่ตับเกิดรอยแผลเป็นถาวร ซึ่งเป็นโรคตับระยะสุดท้ายที่ยากต่อการรักษาให้หายขาด จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ของตับนั้นลดลง

wi_seo

August 31, 2022

รู้เท่าทัน “ไวรัสตับอักเสบบี” โรคร้ายที่สามารถป้องกันได้

ไวรัสตับอักเสบบี ภัยเงียบแสนอันตรายที่ส่งผลให้ตับถูกทำลาย ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดโรคร้ายแรงหลายโรค

wi_seo

August 31, 2022

ประเภทของอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งตับ

มะเร็งตับ (Liver cancer) เป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย ในผู้ชายพบเป็นอันดับ 1 และในผู้หญิงพบเป็นอันดับ 3 ที่สามารถคร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

wi_seo

August 31, 2022

“มะเร็งตับ” โรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ 1

มะเร็งตับ (Liver cancer) เป็นโรคที่พบเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นโรคที่พบเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงในแต่ละปี เป็นโรคที่มีการลุกลามแพร่กระจาย และเกิดจากหลายปัจจัย

wi_seo

August 31, 2022

ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus) อันตรายกว่าที่ทุกคนคิด

ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus) ไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลัน และมีอัตราที่สูงที่ก่อให้เกิดตับอักเสบเรื้อรัง จากนั้นก่อให้เกิดโรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

wi_seo

August 31, 2022
1 4 5
สอบถาม