รู้เท่าทัน “ไวรัสตับอักเสบบี” โรคร้ายที่สามารถป้องกันได้

ไวรัสตับอักเสบบี ภัยเงียบแสนอันตรายที่ส่งผลให้ตับถูกทำลาย ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดโรคร้ายแรงหลายโรค

wi_seo

August 31, 2022

ประเภทของอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งตับ

มะเร็งตับ (Liver cancer) เป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย ในผู้ชายพบเป็นอันดับ 1 และในผู้หญิงพบเป็นอันดับ 3 ที่สามารถคร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

wi_seo

August 31, 2022

“มะเร็งตับ” โรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ 1

มะเร็งตับ (Liver cancer) เป็นโรคที่พบเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นโรคที่พบเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงในแต่ละปี เป็นโรคที่มีการลุกลามแพร่กระจาย และเกิดจากหลายปัจจัย

wi_seo

August 31, 2022

ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus) อันตรายกว่าที่ทุกคนคิด

ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus) ไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลัน และมีอัตราที่สูงที่ก่อให้เกิดตับอักเสบเรื้อรัง จากนั้นก่อให้เกิดโรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

wi_seo

August 31, 2022
1 3 4
สอบถาม