ไวรัสตับอักเสบบี อันตรายจากแม่สู่ลูก

ไวรัสตับอักเสบบี (hepatitis B) เป็นไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อตับโดยตรงต่อตับก่อให้เกิดตับอักเสบ 2 แบบ คือ ตับอักเสบเฉียบพลัน (acute hepatitis) และตับอักเสบเรื้อรัง (chronic hepatitis) แต่มีเฉพาะผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังเท่านั้นที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยร้ายแรงและอันตรายถึงชีวิต เพราะตับอักเสบเรื้อรังจะทำให้ตับเกิดพังผืดในตับมากขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นก็เป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับ เพราะเหตุนี้เองโรคไวรัสตับอักเสบบีจึงมีผู้เสียชีวิตสูง และทำให้ทั่วโลกต่างเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

อันตรายของไวรัสตับอักเสบบีที่มีต่อลูกน้อย

ไวรัสตับอักเสบบีในแต่ละปีมีผู้ป่วยจากทั่วโลกมากกว่า 300 ล้านคน และในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 900,000 คน ไวรัสตับอักเสบบีจะมีการแพร่เชื้อผ่านเลือดเป็นส่วนใหญ่ ทำให้โรคไวรัสตับอักเสบบีมักพบการติดเชื้อในครรภ์ (vertical transmission) หรือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกบ่อยที่สุด ในกรณีที่ไม่มีการฉีดยาต้านโรคไวรัสตับอักเสบบีให้กับคุณแม่ จะทำให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์และมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีสูง (HBeAg เป็นบวก)  จะทำให้เด็กที่เกิดออกมามีโอกาสเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีสูงถึง 70-90% แต่ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีน้อย (HBeAg เป็นลบ) ลูกมีโอกาสเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีสูงถึง 10-40%

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

การที่คุณแม่ตั้งครรภ์และมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีสูงทำให้ลูกมีความเสี่ยงมากๆ ที่เกิดมาแล้วจะเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี ดังนั้น การป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก คุณแม่จะได้รับยาต้านไวรัสตับอักเสบบีเพื่อลดปริมาณเชื้อที่อยู่ในร่างกายแม่ ทำให้แม่มีเชื้อไวรัสในร่างกายน้อยลงและลูกที่เกิดมาก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคตับอักเสบน้อยลง แต่วิธีการนี้ไม่สามารถป้องกันลูกน้อยจากไวรัสตับอักเสบบีได้ 100% ทำให้เด็กที่เกิดมาทุกคนต้องรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีภายใน 24 ชั่วโมง โดยวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึง 98-100% และสามารถป้องกันไวรัสตับอักเสบบีได้ยาวนานถึง 20 ปี

เราจะทราบได้อย่างไรว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี?

คุณแม่ตั้งครรภ์ถ้าต้องการทราบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่? สามารถตรวจโรคไวรัสตับอักเสบบีได้ง่ายๆ เพียงแค่ทำการตรวจเลือดเท่านั้น ถ้าหากตรวจแล้วพบ HBeAg ซึ่งเป็นแอนติเจนของไวรัส และผลออกมาเป็นบวกหมายความว่าเชื้อไวรัสยังคงกำลังแบ่งตัวหรือว่ามีเชื้อไวรัสมาก แต่ถ้าผลออกมาเป็นลบหมายความว่าเชื้อไวรัสนั้นไม่มีการแบ่งตัว กำลังอยู่ในสภาวะสงบ หรือพบเชื้อน้อยนั่นเอง

ในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไวรัสชนิดนี้อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของตัวเอง ทุกคนควรตรวจสุขภาพประจำปี หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ และทานผักและผลไม้มากๆเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและห่างไกลโรค

สอบถาม