สาเหตุของโรคมะเร็งตับ (Liver cancer)

โรคมะเร็งตับ

โรคมะเร็ง (Cancer) เป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 10 ล้านคน โรคมะเร็งเกิดจากร่างกายมีการสร้างเซลล์ที่ผิดปกติจนเป็นเนื้อร้าย และเนื้อร้ายเหล่านั้นมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ แถมยังสามารถแพร่กระจายไปอวัยวะต่างๆ อย่างรวดเร็ว เพราะเหตุนี้โรคมะเร็งจึงมีผู้เสียชีวิตสูง

มะเร็งตับ (Liver cancer) เกิดจากเซลล์ตับมีการเติบโตที่ผิดปกติจนกลายเป็นเนื้อร้าย เกิดขึ้นได้ 2 ประเภท คือ เกิดขึ้นที่ตับโดยตรง (Hepatocellular carcinoma) และเกิดจากเซลล์มะเร็งจากอวัยวะอื่นๆ ลุกลามมายังตับ (Metastatic Liver Cancer) มะเร็งตับเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย และผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นมะเร็งตับมากกว่าผู้หญิง 2-3 เท่า

สาเหตุของโรคมะเร็งตับ

 • เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก
 • เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี
 • เกิดจากการรับสารพิษอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ในปริมาณมาก สามารถพบสารพิษชนิดนี้ในเชื้อรา และพบในอาหารที่ผ่านการแปรรูป เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปลาแห้ง กุ้งแห้ง ผักอบแห้ง ถั่วลิสง ฯลฯ
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันพอกตับ หรือพยาธิใบไม้ตับ ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับสูง
 • เกิดจากการทานอาหารที่มีสารไนโตรซามีน (Nitrosamine) ในปริมาณมาก สำหรับสารชนิดนี้เป็นสารกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง สามารถพบได้ในอาหารหมักหรืออาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น ปลาร้า กุนเชียง แหนม ปลาส้ม ปลาเค็ม ฯลฯ

ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งตับ มักแสดงอาการดังนี้ 

 • เบื่ออาหาร รู้สึกอ่อนเพลีย
 • ตัวเหลืองและตาเหลือง
 • อาเจียนเป็นเลือด
 • ท้องบวมโต
 • ปวดท้องด้านขวาตอนบน
 • มีอาการจุก อึดอัด และแน่นท้อง

วิธีรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับ

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ขนาดของมะเร็ง การกระจายของมะเร็ง ถ้ามะเร็งตับอยู่ในระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้ อาจจะรักษาโดยการปลูกถ่ายตับ หรือการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อร้ายออก แต่ถ้าการผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและมะเร็งได้กระจายเป็นวงกว้างก็จะรักษาด้วยวิธีฉีดยาเคมีบำบัดหรือรักษาไปตามอาการของผู้ป่วย เพื่อชะลอการแพร่กระจายของมะเร็งและลดอาการรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย

วิธีป้องกันโรคมะเร็งตับ

 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่อาจจะมีสารอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin)
 • หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีอาจจะสารไนโตรซามีน (Nitrosamine)
 • ทานอาหารปรุงสุก หลีกเลี่ยงอาหารดิบโดยเฉพาะปลาน้ำจืดเพื่อป้องกันการป่วยเป็นพยาธิใบไม้ในตับ
 • หลีกเลี่ยงการไปพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
 • ลดการทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือให้พลังงานสูง
 • ออกกำลังกายเพื่อร่างกายที่แข็งแรง
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

มะเร็งตับเป็นโรคร้ายที่ทุกคนมีสิทธิ์ป่วย แต่ถ้าหากทุกคนมีวินัยในตัวเอง ให้ความสำคัญต่อร่างกายไม่ว่าจะการกิน การนอน และสำคัญที่สุดคือตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำ เพียงเท่านี้คุณก็ปลอดภัยจากมะเร็งตับ หรือถ้าเป็นมะเร็งตับก็สามารถรักษาให้หายขาดได้

สอบถาม