liver thailand ทุกปัญหาตับมีคำตอบ
ข้อดวรคู่ก่อนที่จะไปปลูกถ่ายตับ

การปลูกถ่ายตับคืออะไร ?

การปลูกถ่ายตับนั้น เป็นการรักษาตับที่ใช้กับตับที่มีความเสียหายมากเกินกว่าที่จะทำการรักษาวิธีได้อีกต่อไป โดยสภาวะที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตับมักจะเป็นอาการของโรคตับในระยะสุดท้าย เช่น มะเร็งตับ ตับแข็ง ตับล้มเหลว เป็นต้น

ตับที่จะปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยมาจากไหน

  1. ผู้บริจาคอวัยวะที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยต้องการบริจาคให้ผู้ป่วยด้วยตัวเอง
  2. ญาติของผู้เสียชีวิตต้องการให้ผู้เสียชีวิตบริจาค
  3. ผู้บริจาคที่เสียชีวิตไปแล้ว เคยแจ้งความต้องการบริจาคในขณะที่มีชีวิตอยู่

การคัดเลือดผู้รับบริจาคปลูกถ่ายตับ

มีหลักเกณฑ์การคัดตามความเร่งด่วนดังนี้

  1. ผู้ที่มีปัญหาตับแข็งระยะสุดท้าย 
  2. ผู้ที่มีภาวะตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลันจนเกิดภาวะตับวาย 
  3. ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งตับ (ที่มีเซลล์มะเร็งไม่เกิน 3 ก้อนที่ขนาดเล็กกว่า 3 ซม. หรือก้อนใหญ่ก้อนเดียวขนาดไม่เกิน 5 ซม.) โดยในผู้ที่มีเซลล์มะเร็งหลายก้อนที่ขนาดใหญ่เกินไปหรือมีการลุกลามมากแล้ว การปลูกถ่ายตับมักไม่เกิดผลดีเท่าที่ควร 

*ในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังหรือตับแข็ง แต่ยังมีตับส่วนที่ดีเกิน 20% จะยังไม่จำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายตับ 

ผลข้างเคียงจากการปลูกถ่ายตับ

การปลูกถ่ายอวัยวะนี้ยังมีปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะความเข้ากันของอวัยวะในร่างกายใหม่ โดยการปลูกถ่ายจะมีเงื่อนไขหลายข้อที่ต้องพิจารณา เช่น ความเข้ากันของหมู่เลือดของผู้บริจาคและผู้รับบริจาค 

และในการปลูกถ่ายผู้รับบริจาคจะต้องทานยากดภูมิต้านทานไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านอวัยวะใหม่ โดยในระหว่างที่ทานยากดภูมิ ผู้รับบริจาคจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่างๆมากขึ้น และอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงและโรคแทรกซ้อนตามมาได้หลายอย่างในช่วงนี้ 

การปลูกถ่ายตับในประเทศไทย

ตับเป็นอวัยวะที่ขาดแคลนและหาผู้บริจาคปลูกถ่ายได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะในประเทศไทยยังมีการบริจาคอวัยวะที่น้อยมาก ในปี 2552 พบว่ามีการบริจาคประมาณ 100 ราย ในขณะที่มีความต้องการประมาณ 150-200 รายต่อปี และในกลุ่มผู้ที่รอรับบริจาคก็มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงถึงกว่า 20% 


บทความเรื่องตับอื่นๆ ที่น่าสนใจ

12 ผู้เป็นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีสามารถมีลูกได้หรือไม่

ผู้เป็นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีสามารถมีลูกได้หรือไม่

ผู้เป็นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีสามารถมีลูกได้หรือไม่ โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีนี้มีโอกาสติดต่อจากแม่สู่ลูกได้โดยตรงและมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ติดเชื้อในรูปแบบนี้ แต่ละคนจึงเข้าใจกันว่าผู้เป็นถ้าหาโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีจะมีลูกไม่ได้มิฉะนั้นลูกจะติดเชื้อ แต่ความจริงแล้วสามารถลดโอกาสการติดเชื้อในเด็กได้โดยการฉีดวัคซีนให้กับทารกในวันแรกหลังจากการคลอดบุตรจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้มาก …
อันตราย ! ตับอักเสบเฉียบพลัน

อันตราย ! มารู้จักกับโรคตับอักเสบแบบเฉียบพลัน

อันตราย! รู้จักโรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลัน  ในสมัยก่อนผู้ที่มีภาวะตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลันมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก แต่ในปัจจุบันที่วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้น…
ผู้ป่วยโรคตับอักเสบมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่

ผู้ป่วยโรคตับอักเสบมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่

ผู้ป่วยโรคตับอักเสบมีสามารถเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่ ผู้ป่วยโรคตับสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่ที่สำคัญคือไม่ควรหักโหมจนเกินไป เพราะ…
Close Menu