โรคตับแข็ง (cirrhosis) กับพฤติกรรมต้องที่ต้องระวัง

โรคมะเร็งตับ (cirrhosis) เป็นโรคมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในประเทศไทย สามารถลดความเสี่ยงได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

wi_seo

September 16, 2022

โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer) อันตรายจากการทานอาหารดิบ

มะเร็งตับ (Liver Cancer) เป็นโรคมะเร็งที่มีอัตราผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทย หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบ หรือกึ่งสุกกึ่งดิบ ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคได้

wi_seo

September 16, 2022

การปลูกถ่ายตับรักษาโรคมะเร็งตับ

ข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับการปลูกถ่ายตับผู้ป่วยมะเร็งตับ ว่ามีความเสียหายในระดับไหนถึงจะปลูกถ่ายตับได้ และผลข้างเคียงหลังจากปลูกถ่ายตัวเสร็จเรียบร้อยจะเป็นอย่างไร

wi_seo

September 2, 2022

5 พฤติกรรมอันตรายที่เสี่ยงโรคมะเร็งตับ

โรคมะเร็งตับเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของโรคมะเร็งที่พบทั้งหมดในประเทศไทย ถ้าหากทุกคนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับได้เป็นอย่างมาก

wi_seo

September 2, 2022

สาเหตุของโรคมะเร็งตับ (Liver cancer)

โรคมะเร็งตับ (Liver cancer) เป็นโรคมะเร็งที่มีอัตราผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โรคมะเร็งตับเกิดหลายสาเหตุแต่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุไหนก็ตาม ถ้าตรวจพบในระยะแรกก็สามารถรักษาให้หายได้

wi_seo

September 1, 2022

สัญญาณเตือนจากร่างกายที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งตับ (Liver cancer)

โรคมะเร็งตับ เป็นโรคที่เซลล์ตับมีการเติบโตผิดปกติจนกลายเป็นเนื้อร้ายที่มีลักษณะเป็นก้อน โรคมะเร็งตับเป็นโรคมะเร็งที่พบและเสียชีวิตมากที่สุดในไทย

wi_seo

August 31, 2022
สอบถาม