โรคแทรกซ้อนในผู้มีภาวะ ตับอ่อนแอ

ความเจ็บป่วย สุขภาพทรุดโทรมย่อมไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง โดยเฉพาะโรคที่ไม่คาดฝันและเมื่อเกิดความอ่อนแอแล้วยังส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆ แทรกซ้อน เสี่ยงต่อชีวิต นั่นก็คือ โรคเกี่ยวกับตับ ที่นับวันก็มีอัตราความเจ็บป่วยสูงขึ้นทุกที ไม่เพียงแค่ผู้สูงอายุเท่านั้น ในวัยเด็ก วัยรุ่นก็ยังพบผู้ที่มีอาการแทรกซ้อนจากโรคตับเช่นเดียวกัน มะเร็งตับนับเป็นโรคที่พบได้บ่อยให้ประชาชนชาวไทย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตรวมทั้งอาหารที่รับประทาน

โรคเกี่ยวกับตับที่พึงระวัง

 • ตับแข็ง พบได้บ่อยในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากกว่า 30 กรัมต่อวัน (ในเพศชาย) และ มากกว่า 15 กรัมต่อวัน (ในเพศหญิง) และติดต่อกันเป็นเวลานาน
 • ตับอักเสบ เกิดจากไขมันพอกตับ หรือติดเชื้อไวรัสส่งผลให้ไขมันในเลือดและตับสูง โดยมากพบได้บ่อยในผู้ที่ทานยาบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน จนทำให้เซลล์ตับอ่อนแอ
 • ตับอ่อนอักเสบ
 • ไขมันพอกตับ มักเกิดขึ้นในผู้ที่ชอบทานอาหารหวานและมัน รวมทั้งไม่ค่อยออกกำลังกาย การรับประทานอาหารประเภทนี้ส่งผลให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันและไขมันพอกตับได้อย่างง่ายดาย
 • ไวรัสตับอักเสบบี / ไวรัสตับอักเสบซี ติดต่อได้ง่ายทางสารคัดหลั่ง เช่น เลือด น้ำเชื้อ ยกเว้นน้ำลายและการให้นมบุตร
  • ผู้ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนคู่นอนบ่อย
  • ที่ชื่นชอบการสักและเจาะบริเวณร่างกาย
  • รับประทานอาหารที่ไม่สะอาด

สามารถฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสตับอักเสบบี ได้ตามโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

 • โรคฝีตับ
 • โรคพยาธิใบไม้ตับ
 • โรคภูมิต้านทานตนเอง
 • โรคมะเร็ง เช่น มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งเซลล์ท่อน้ำดี มะเร็งเซลล์ตับ

โรคเหล่านี้หากไม่เข้ารับการรักษาก็มีโอกาสเสี่ยงต่อตับแข็งและมะเร็งตับ โดยมากหากตับของคุณเจ็บป่วย อยู่ในสภาวะตับอ่อนแอ หรือแม้แต่กำลังเผชิญกับโรคเกี่ยวกับตับมักไม่แสดงอาการอย่างเด่นชัด ทำให้จำนวนผู้ป่วยมากขึ้นและในผู้ป่วยที่เผชิญกับโรคนี้ก็ยังรักษาให้หายได้ยาก ดังนั้นก่อนที่จะเกิดความเสี่ยงต่อโรคภัยการดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้มีสุขภาพดีจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความใส่ใจอย่างมาก

การป้องกันโรคตับ นอกจากการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงแล้ว ยังช่วยให้คุณรับมือกับภาวะความเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุข ดูแลรักษาตับให้แข็งแรงอย่างเป็นธรรมชาติ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

อ่านเรื่อง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าไม่อยากให้ตับป่วย

สอบถาม