เคล็ดลับบำรุงตับ เทคนิคมองดวงอาทิตย์

มองฟ้าอย่างไรให้รักษาไปถึงตับ

เคล็ดลับบำรุงตับ เทคนิคการมองดวงอาทิตย์

มีการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัดจากมหาวิทยาลัยซีแอทเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลการวิจัยว่าในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบรุนแรง ทดลองมองดวงอาทิตย์ในทุกๆวันเวลาเช้าและเย็นตอนที่มีแสงอ่อนๆวันละประมาณ 15 ถึง 30 นาที ปรากฏผลว่ามีค่าตับที่ดีขึ้น

ประวัติของผู้ป่วยรายนี้อายุ 21 ปีมีปัญหาตับอักเสบรุนแรง โดยอาการอักเสบนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสหรือการดื่มเหล้าแอลกอฮอล์ แต่เกิดจากปัญหาภูมิคุ้มกันต่ำจากการอดนอนต่อเนื่องเพราะเล่นคอมพิวเตอร์โดยไม่หยุดพัก

ในทางแพทย์แผนจีนมีคำกล่าวที่ว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของตับ จึงทำการรักษาผู้ป่วยรายนี้โดยใช้หลักการดังกล่าว โดยให้ผู้ป่วยจ้องมองดวงอาทิตย์ในทุกๆวันที่มีแสงอ่อนๆ เพื่อใช้รังสีจากดวงอาทิตย์ในการรักษาโรคและฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกัน 

โดยเมื่อทำต่อเนื่องเพียงแค่ประมาณ 7 วันผู้ป่วยมีสุขภาพของตับที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ยังขา ดการทดลองซ้ำและหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ จึงยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การการแพทย์ว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ตับดีขึ้นได้โดยตรงแต่อาจจะเกิดจากการผ่อนคลายร่างกายให้สุขภาพด้านอารมณ์ของผู้ป่วยดีขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อตับโดยตรงเช่นเดียวกัน

บทความเรื่องตับอื่นๆ ที่น่ารู้

สอบถาม