ผู้เป็นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถมีลูกได้หรือไม่

ผู้เป็นไวรัสตับอักเสบ บี จะมีลูกได้หรือไม่

สงสัยไหม ? ผู้เป็นไวรัสตับอักเสบ บี จะมีลูกได้หรือไม่

โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีนี้มีโอกาสติดต่อจากแม่สู่ลูกได้โดยตรงและมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ติดเชื้อในรูปแบบนี้ แต่ละคนจึงเข้าใจกันว่าผู้เป็นถ้าหาโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีจะมีลูกไม่ได้มิฉะนั้นลูกจะติดเชื้อ

แต่ความจริงแล้วสามารถลดโอกาสการติดเชื้อในเด็กได้โดยการฉีดวัคซีนให้กับทารกในวันแรกหลังจากการคลอดบุตรจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้มาก 

ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีให้กับทารกทุกคน โดยเฉพาะหากฝั่งแม่มีพาหะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีอยู่แล้วจะต้องให้ทารกได้รับวัคซีนทันทีในวันแรกหลังคลอด

ยังไงคุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะตรวจเลือดเพื่อดูค่า HBeAg6 โดยหากมีค่าเป็นผลบวกจะต้องให้ทารกฉีดวัคซีนและยังต้องได้รับอิมมูโนโกลบูลิน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับไวรัสตับอักเสบชนิดบีด้วย

มิฉะนั้นถ้าไม่ฉีดวัคซีนและดำเนินการป้องกันดังกล่าวเด็กทารกมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์และมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดเป็นโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังโรคตับแข็งและเป็นโรคมะเร็งตับได้ในอนาคตเมื่อโตขึ้น

สำหรับโรคไวรัสตับอักเสบชนิด B โรคนี้มีโอกาสแพร่จากแม่สู่ลูกได้น้อยกว่า

สอบถาม