คุณแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ให้นมลูกได้หรือไม่ 

คุณแม่ที่ติดเชื้อตับอักเสบ บี ให้นมลูกได้หรือไม่

คุณแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี สามารถให้นมลูกได้หรือไม่ ?

เพราะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีจะติดต่อผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่งเป็นหลัก คุณแม่หลายท่านจึงกังวลว่าอาจจะติดต่อเชื้อไวรัสไปสู่ลูกได้

นมแม่มีสารอาหารคุณภาพสูงมากที่จำเป็นต่อเด็กทารกและจากการวิจัยพบว่าในนมแม่มีไวรัสอยู่น้อยมาก ถ้าเด็กทารกได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีแล้วความเสี่ยงในการติดต่อจากแม่สู่ลูกผ่านทางนมก็จะน้อยมาก

และในทางการแพทย์ได้ออกมาพิสูจน์ยืนยันแล้วว่ายินดีกับคุณแม่ที่มีภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีว่าสามารถที่จะให้นมลูกได้ตามปกติ โดยเพียงแค่ระวังป้องกันฉีดวัคซีนให้กับทารกให้ครบถ้วน

เพราะน้ำนมแม่มีสารอาหารที่สำคัญสูงมากทำหน้าที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เด็กอีกด้วยและกระตุ้นระบบการย่อยการดูดซึมสารอาหารกระเพาะลำไส้ทำงานดีขึ้น คุณแม่จึงไม่ควรให้ลูกพลาดในการได้รับสารอาหารที่ดีเหล่านี้

อย่างไรก็ตามข้อควรระวังคือต้องระวังไม่ให้หัวนมของแม่มีเลือดออกหรือมีบาดแผลซึ่งจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ในการให้นมลูกควรจะล้างมือก่อนให้นมทุกครั้ง และไม่ควรทานใช้ช้อนอาการร่วมกันเพราะอาจจะมีการติดเชื้อทางน้ำลายได้ จึงต้องระวังในการป้อนอาหารจากปากตัวเองไปสู่ลูก

ในคุณแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอื่นๆสามารถให้นมลูกได้เหมือนกันหรือไม่

ในคุณแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ จะไม่พบว่าในน้ำนมของคุณแม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเออยู่เพราะร่างกายจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างรวดเร็วกว่าชนิดอื่น

ในคุณแม่ที่ติดไวรัสตับอักเส บชนิดบีก็จะไม่ถ่ายทอดผ่านทางนมแม่สามารถให้นมลูกได้ตามปกติ

ในคุณแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด c สามารถให้นมลูกได้แต่จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างเพราะยังมีเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีอยู่ในน้ำนมอยู่แต่จะน้อยมาก จึงสามารถให้นมลูกได้เพียงแค่ต้องระวังไม่ให้หัวนมมีบาดแผลเลือดออก

บทความเรื่องตับอื่นๆ ที่น่ารู้

สอบถาม