liver thailand ทุกปัญหาตับมีคำตอบ
ผู้เป็นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีสามารถมีลูกได้หรือไม่

ผู้เป็นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีสามารถมีลูกได้หรือไม่

โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีนี้มีโอกาสติดต่อจากแม่สู่ลูกได้โดยตรงและมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ติดเชื้อในรูปแบบนี้ แต่ละคนจึงเข้าใจกันว่าผู้เป็นถ้าหาโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีจะมีลูกไม่ได้มิฉะนั้นลูกจะติดเชื้อ

แต่ความจริงแล้วสามารถลดโอกาสการติดเชื้อในเด็กได้โดยการฉีดวัคซีนให้กับทารกในวันแรกหลังจากการคลอดบุตรจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้มาก 

ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีให้กับทารกทุกคน โดยเฉพาะหากฝั่งแม่มีพาหะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีอยู่แล้วจะต้องให้ทารกได้รับวัคซีนทันทีในวันแรกหลังคลอด

ยังไงคุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะตรวจเลือดเพื่อดูค่า HBeAg6 โดยหากมีค่าเป็นผลบวกจะต้องให้ทารกฉีดวัคซีนและยังต้องได้รับอิมมูโนโกลบูลิน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับไวรัสตับอักเสบชนิดบีด้วย

มิฉะนั้นถ้าไม่ฉีดวัคซีนและดำเนินการป้องกันดังกล่าวเด็กทารกมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์และมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดเป็นโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังโรคตับแข็งและเป็นโรคมะเร็งตับได้ในอนาคตเมื่อโตขึ้น

สำหรับโรคไวรัสตับอักเสบชนิด c โรคนี้มีโอกาสแพร่จากแม่สู่ลูกได้น้อยกว่า

ขอแนะนำอาหารเสริมบำรุงผู้เป็นไวรัสตับอักเสบ บี

ขอแนะนำอาหารเสริมบำรุงผู้เป็นไวรัสตับอักเสบ บี

บทความเรื่องตับอื่นๆ ที่น่ารู้

ผู้ป่วยโรคตับอักเสบมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่

ผู้ป่วยโรคตับอักเสบมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่

ผู้ป่วยโรคตับอักเสบมีสามารถเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่ ผู้ป่วยโรคตับสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่ที่สำคัญคือไม่ควรหักโหมจนเกินไป เพราะ จะทำให้ตับทำงานหนักและเสื่อมลงได้ อย่างไรก็ตามถ้ามีภาวะโรคตับอักเสบเฉียบพลันแบบรุนแรงควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราว และนอกจากนี้หากมีอาการปัญหาสุขภาพต่างๆเช่นการอ่อนเพลียเบื่ออาหารปวดเมื่อยอาหารไม่ย่อยควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลานั้น  ถ้าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม ถ้าหากเป็นแค่พาหะของโรคตับก็ควรจะไปตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ …
Close Menu