ท้องมาน … ภาวะเจ็บป่วย ระยะสุดท้าย

ท้องมาน (Ascites) คือ ภาวะที่ร่างกายเกิดการสะสมของเหลวในบริเวณที่อยู่ระหว่างอวัยวะในช่องท้องและเยื่อหุ้มในช่องท้อง จนทำให้ท้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น คล้ายกับคนตั้งครรภ์ ซึ่งเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของตับ หรือเกิดโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตับ เช่น ตับแข็ง ตับอ่อนอักเสบ หรือมะเร็งตับ

สาเหตุของการเกิดท้องมาน

นอกจากการทำงานที่ผิดปกติของตับ หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับตับ เช่น มะเร็งตับ ตับอ่อนอักเสบ มะเร็งตับ และไวรัสตับอักเสบ การที่ความดันในหลอดเลือดของตับเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เลือดในตับมีการไหลเวียนผิดปกติ จนส่งผลกระทบต่อการทำงานของไตจนทำให้เกิดภาวะท้องมานแล้ว ยังมีโรคต่างๆ ที่ทำให้เกิดภาวะท้องมาน มีดังนี้

 • การดื่มแอลกอฮอล์
 • วัณโรค
 • หัวใจล้มเหลว
 • การขาดสารอาหาร จนทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดแอลบูมินขึ้น
 • ไตวาย
 • ภาวะไฮโปไทรอยด์

ลักษณะอาการของผู้ป่วยที่มีภาวะท้องมาน

 • มีอาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องบวม
 • เบื่ออาหาร
 • น้ำหนักเพิ่มสูงขึ้นจนผิดปกติ
 • แสบร้อนกลางอก
 • ดีซ่าน
 • อาเจียน

การวินิจฉัยภาวะท้องมาน

สำหรับการวินิจฉัยท้องมานแพทย์จะทำการสอบถามประวัติ และอาการของผู้ป่วยก่อน จึงค่อยทำการตรวจบริเวณช่องท้องของผู้ป่วย เพื่อทำการตรวจสอบ ประเมินโรคเพิ่มเติม โดยวิธีดังต่อไปนี้

 • การตรวจด้วย CT Scan
 • การอัลตราซาวด์
 • การตรวจเลือด
 • การตรวจด้วย MRI Scan
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจปัสสาวะ

วิธีการรักษาภาวะท้องมาน

 1. รักษาด้วยยา สำหรับยาที่ใช้รักษาท้องมานจะเป็นยาสำหรับขับปัสสาวะออกจากร่างกายของผู้ป่วย เช่น Spironolactone, Furosemide เป็นต้น และในระหว่างทานยารักษาท้องมาน ผู้ป่วยจะต้องตรวจสุขภาพตับและไตอยู่เสมอ เพราะการทานยาขับขับปัสสาวะเป็นระยะเวลานาน อาจจะทำให้ร่างกายทำการขับแร่ธาตุบางชนิดออก จนทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดแร่ธาตุได้
 2. รักษาด้วยการเจาะน้ำที่สะสมอยู่ในช่องท้องออก วิธีการนี้จะเริ่มรักษาเมื่อการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล แพทย์จะใช้เข็มเจาะเอาของเหลวในช่องท้องออกมา พร้อมกับทานยาปฏิชีวนะร่วมด้วย เพราะวิธีนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง
 3. รักษาด้วยการผ่าตัด สำหรับวิธีนี้จะทำการรักษาเมื่อรักษาด้วยยา และเจาะน้ำในช่องท้องออกแล้วไม่ได้ผล ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการผ่าตัดช่องท้องนำของเหลวจากบริเวณออก เพื่อให้การระบบการไหลเวียนของเลือดในตับของผู้ป่วยดีขึ้น

วิธีป้องกันภาวะท้องมาน

 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
 • ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ระมัดระวังการทานยาทุกประเภท เมื่อมีความจำเป็นต้องทานยาต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง

ทำการปรึกษา สอบถามปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตับกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องตับ สามารถทำการติดต่อมาที่เบอร์ 091-529-8263 หรือคลิกที่นี่

สอบถาม