อันตราย ! มารู้จักกับโรคตับอักเสบแบบเฉียบพลัน

อันตราย ! ตับอักเสบเฉียบพลัน

อันตราย! รู้จักโรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลัน 

ในสมัยก่อนผู้ที่มีภาวะตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลันมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก แต่ในปัจจุบันที่วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้น หากมีการพบแพทย์ที่ทันท่วงทีก็จะช่วยให้มีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นมากค่ะ

โรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลัน (Fulminant Hepatitis) คือโรคที่เซลล์ตับตายลงอย่างรวดเร็วในจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ ทำให้เกิดภาวะตับวาย ตับไม่ทำงาน และกระทบต่อการทำงานของอวัยวะอื่นๆตามมา 

เมื่อตับไม่ทำงาน ร่างกายจะอยู่ในสภาวะเหมือนไม่มีตับ ซึ่งมีอัตราการตายที่สูงมาก เพราะร่างกายจะขาดกระบวนการขับสารพิษของเสียที่สำคัญไป และตับยังมีหน้าที่อีกมากมายที่สำคัญในร่างกาย 

ภาวะนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การได้รับสารพิษสารเคมี การขาดออกซิเจน การทานยารักษาโรคบางชนิด การติดเชื้อ ไวรัส และอาจเกิดจากโรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอ บี ซี ได้ แต่ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยค่ะ

เชื้อไวรัส เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตับอักเสบ
เชื้อไวรัส เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตับอักเสบ

อาการของผู้ที่มีภาวะตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลัน

1. ตัวเหลืองตาเหลือง

หรืออาการดีซ่าน สามารถสังเกตได้ค่อนข้างง่าย

2. เลือดออกง่าย ผิวเป็นจ้ำเลือด

เมื่อตับทำงานได้แย่ลง จะทำให้เกิดภาวะเลือดไม่แข็งตัว เลือดออกแล้วไหลไม่หยุด เลือดออกได้ง่าย ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

3. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ในผู้ที่ตับเกิดอาการอักเสบรุนแรง ร่างกายของผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันต่ำมาก ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย ไวรัส แบคทีเรีย ต่างๆอาจเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เลือดเป็นพิษ และมีอันตรายอาจทำให้เสียชีวิตได้

4. โรคไต

การทำงานของอวัยวะตับและไตเชื่อมต่อประสานกัน โดยเฉพาะในกระบวนการขับสารพิษของเสียออกจากร่างกาย เมื่อตับทำงานบกพร่อง จะส่งผลให้ไตรับภาระหนักในการกำจัดของเสีย เพราะสารพิษของเสียต่างๆไม่ได้ถูกคัดกรองจากตับ แล้วถูกส่งมาที่ไตเลย และยิ่งหากผู้ป่วยมีภาวะเลือดไหลเวียนไม่ดี ไตก็จะไม่ได้รับเลือดไปหล่อเลี้ยงที่เพียงพอในขณะที่ต้องทำงานหนักเกิน จึงอาจทำให้เกิดภาวะไตวายตามมาได้อีกด้วย 

5. ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ

ตับมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด เมื่อตับทำงานผิดปกติ จะทำให้ระดับน้ำตาลเสียสมดุล และมักจะพบว่าผํูป่วยหนึ่งในสามที่มีภาวะโรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลันมีปัญหาน้ำตาลในเลือดต่ำตามมาค่ะ

6. ใครที่มีความเสี่ยง

การเกิดภาวะตับอักเสบรุนแรงเฉียบพลันมักเกิดในช่วงวัยที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง โดยเกิดจากการสู้กันระหว่างเชื้อโรคที่แรงพร้อมกับระบบภูมิคุ้มกันที่แรงด้วยเช่นกัน โดยหากสู้กันแล้วภูมิคุ้มกันชนะร่างกายก็จะกลับสู่ความแข็งแรง แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสู้ไม่ไหว ก็ทำให้เกิดภาวะตับวายได้ 


บทความเรื่องตับอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สอบถาม