โรคตับแข็ง (cirrhosis) กับพฤติกรรมต้องที่ต้องระวัง

โรคมะเร็งตับ (cirrhosis) เป็นโรคมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในประเทศไทย สามารถลดความเสี่ยงได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

wi_seo

September 16, 2022
สอบถาม