ไม่ดื่มก็เป็นโรคตับแข็งได้

การดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้เกิดโรคตับแข็งได้ แต่ถ้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์กลับเป็นโรคตับแข็ง (Non Alcoholic Cirrhosis) จะมีสาเหตุจากมาจากอะไรบ้าง?

wi_seo

September 2, 2022
สอบถาม