ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบบี

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus) โรคตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ติดต่อผ่านทางเลือด ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ สามารถป้องกันด้วยการสวมถุงยางอนามัย

wi_seo

September 16, 2022
สอบถาม