กาแฟ (Coffee) ป้องกันไวรัสตับอักเสบซีจริงหรือไม่?

ไวรัสตับอักเสบชนิดซี เป็นโรคไวรัสตับอักเสบที่ติดต่อผ่านทางเลือดหรือผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยติดเชื้อที่มีความรุนแรงถึงชีวิต

wi_seo

September 1, 2022

ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus) อันตรายกว่าที่ทุกคนคิด

ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus) ไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลัน และมีอัตราที่สูงที่ก่อให้เกิดตับอักเสบเรื้อรัง จากนั้นก่อให้เกิดโรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

wi_seo

August 31, 2022
สอบถาม