อันตรายของโรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis)

โรคไวรัสตับอักเสบมีทั้งหมด 5 ประเภท คือ เอ บี ซี ดี และอี เชื้อไวรัสตับอักเสบแต่ละชนิดติดต่อจากที่ไหน? มีแนวทางการรักษา มีวิธีการป้องกันโรคชนิดนี้อย่างไร

wi_seo

September 2, 2022
สอบถาม