วิธีดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคตับแข็ง (Cirrhosis)

โรคตับแข็ง (Cirrhosis) เป็นภาวะที่ตับเกิดรอยแผลเป็นถาวร ซึ่งเป็นโรคตับระยะสุดท้ายที่ยากต่อการรักษาให้หายขาด จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ของตับนั้นลดลง

wi_seo

August 31, 2022
สอบถาม