ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ปลอดภัยจากไวรัสตับอักเสบบี

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างการทานอาหาร การออกกำลังกาย หรือการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ก็ช่วยให้คุณปลอดภัยจากโรคไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)

wi_seo

September 2, 2022

5 พฤติกรรมอันตรายที่เสี่ยงโรคมะเร็งตับ

โรคมะเร็งตับเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของโรคมะเร็งที่พบทั้งหมดในประเทศไทย ถ้าหากทุกคนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับได้เป็นอย่างมาก

wi_seo

September 2, 2022

6 อาหารเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับผู้ป่วยไขมันพอกตับ

ผู้ป่วยไขมันพอกตับส่วนใหญ่เกิดจากการทานอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันสูง คาร์โบไฮเดรตสูง พลังงานสูง และน้ำตาลสูง แต่ถ้าเปลี่ยนมาทานอาหารเพื่อสุขภาพเหล่านี้จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้

wi_seo

September 2, 2022

พฤติกรรมอันตรายที่เสี่ยงต่อโรคไขมันพอกตับ (Fatty liver)

โรคไขมันพอกตับ (Fatty liver) เป็นภาวะที่ตับมีไขมันส่วนเกินมากผิดปกติ โรคนี้พบได้ทุกเพศและทุกวัยแต่จะเริ่มพบในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันพอกตับจะรู้สึกไม่สบายตัวและไม่อยากอาหาร

wi_seo

August 31, 2022
สอบถาม